Friday, August 23, 2013

Australian Diplomat Discusses Human Rights Situation in Vietnam with Bloggers

Vietnamese bloggers handed Statement 258 to Mr. David Skowronski, Second Secretary of the Australian Embassy 

HANOI | Fri Aug 23, 2013 

A group of Vietnamese bloggers today met with the Second Secretary of the Australian Embassy in Vietnam to hand Statement 258.

The bloggers included Trinh Anh Tuan, Dao Trang Loan, Nguyen Hoang Vi, Nguyen Chi Duc, and Nguyen Dinh Ha. All are signers of Statement 258, which urges the Vietnamese Government to fulfill its responsibilities in promoting and protecting human rights so as to demonstrate thesuitability of its candidacy for the United Nations Human Rights Council.

Among the participants was Nguyen Hoang Vi, a female blogger from Saigon, who was an active participant of the “human rights picnic” on May 5, where she tried to distribute copies of the Universal Declaration of Human Rights despite police obstruction.

During the meeting, the bloggers discussed human rights issues in Vietnam, especially restrictions of the right to expression. They also reported on recent crackdowns, including the successive arrests and illegal physical abuse of bloggers, a night raid against a students’ learning group, and most recently, the detention and subsequent “disappearance” of blogger Nguyen Van Dung (aka. AdukuAdk).

The bloggers also discussed Statement 258’s demands and the previous meetings between Vietnamese bloggers and international organizations such as the United NationsHigh Commissioner for Human Rights, Committee to Protect Journalists, International Commission of Jurists, etc.

From left: Nguyen Chi Duc, Trinh Anh Tuan, Nguyen Hoang Vi, David Skowronski, Nguyen Dinh Ha, Dao Trang Loan

Mr. David Skowronski, Second Secretary of the Australian Embassy, asked about the difficulties that the bloggers confronted including allegations of harassment and repression, and how the Vietnamese state authorities have responded to Statement 258.

The bloggers said they much appreciate contributions of the Australian Government and Embassy to the development and improvement of human rights in Vietnam. They expressed their wish that Australia pays more attention to Hanoi’s human rights issues.

The meeting today is the third between the Network of Vietnamese Bloggers and embassies in Vietnam. Previously, they had visited the United States Embassy and the Swedish Embassy.

The Network of Vietnamese bloggers


2 comments:

 1. Đây là cuộc chiến trí tuệ của giới trí thức già trẻ Việt Nam, tranh đấu chống lại những cái xấu sự bất công và tội ác, đang làm cho xã hội đất nước con người Việt Nam tụt hậu, thua thiệt xuống cấp trong mọi mặt. Chống lại độc tài tham nhũng bất công phản dân chủ!!!
  Hậu quả này do Đảng Cộng Sản Việt Nam gây ra, sau bao nhiêu năm cai trị đất nước bằng họng súng Công An Trị…
  Hy vọng thế giới lương tâm và nhân dân Việt Nam, sẽ đứng bên cạnh các bạn…

  Đường đi còn lắm chông gai

  Còn nhiều thử thách ngày mai đợi chờ.

  Dấn thân theo đuổi giấc mơ…

  Lời sấm Trạng Trình:
  “Vua nào tôi ấy đa bày
  Trên đầu bất chính dưới nay dấy loàn
  Ðua nhau bội bạn nghịch vi
  Ích gia phi kỷ dân thì khốn thay” (Trạng Trình-Nguyễn Bỉnh Khiêm)

  Sấm Trạng Trình (Nguyễn Bỉnh Khiêm) năm trăm (500) năm trước.
  Gạch lót đường tiếp bước tiên Tri…

  Hai Phong Viet Nam August 23, 2013 ( Ngày 15 Rằm Tháng 7)

  ReplyDelete